WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519::fe_add() public WP 1.0

Add two field elements.

{} Это метод класса: ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519{}

Хуков нет.

Возвращает

ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519_Fe.

Использование

$result = ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519::fe_add(;

Код ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519::fe_add() WP 5.8.3

public static function fe_add(
  ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519_Fe $f,
  ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519_Fe $g
) {
  $arr = array();
  for ($i = 0; $i < 10; ++$i) {
    $arr[$i] = $f[$i]->addInt32($g[$i]);
  }
  /** @var array<int, ParagonIE_Sodium_Core32_Int32> $arr */
  return ParagonIE_Sodium_Core32_Curve25519_Fe::fromArray($arr);
}