WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

ParagonIE_Sodium_Core_Curve25519::sc25519_mul() public WP 1.0

{} Это метод класса: ParagonIE_Sodium_Core_Curve25519{}

Хуков нет.

Возвращает

Строку.

Использование

$result = ParagonIE_Sodium_Core_Curve25519::sc25519_mul( $a, $b );
$a(строка) (обязательный)
-
$b(строка) (обязательный)
-

Код ParagonIE_Sodium_Core_Curve25519::sc25519_mul() WP 5.8.3

public static function sc25519_mul($a, $b)
{
  //  int64_t a0 = 2097151 & load_3(a);
  //  int64_t a1 = 2097151 & (load_4(a + 2) >> 5);
  //  int64_t a2 = 2097151 & (load_3(a + 5) >> 2);
  //  int64_t a3 = 2097151 & (load_4(a + 7) >> 7);
  //  int64_t a4 = 2097151 & (load_4(a + 10) >> 4);
  //  int64_t a5 = 2097151 & (load_3(a + 13) >> 1);
  //  int64_t a6 = 2097151 & (load_4(a + 15) >> 6);
  //  int64_t a7 = 2097151 & (load_3(a + 18) >> 3);
  //  int64_t a8 = 2097151 & load_3(a + 21);
  //  int64_t a9 = 2097151 & (load_4(a + 23) >> 5);
  //  int64_t a10 = 2097151 & (load_3(a + 26) >> 2);
  //  int64_t a11 = (load_4(a + 28) >> 7);
  $a0 = 2097151 & self::load_3(self::substr($a, 0, 3));
  $a1 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($a, 2, 4)) >> 5);
  $a2 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($a, 5, 3)) >> 2);
  $a3 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($a, 7, 4)) >> 7);
  $a4 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($a, 10, 4)) >> 4);
  $a5 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($a, 13, 3)) >> 1);
  $a6 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($a, 15, 4)) >> 6);
  $a7 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($a, 18, 3)) >> 3);
  $a8 = 2097151 & self::load_3(self::substr($a, 21, 3));
  $a9 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($a, 23, 4)) >> 5);
  $a10 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($a, 26, 3)) >> 2);
  $a11 = (self::load_4(self::substr($a, 28, 4)) >> 7);

  //  int64_t b0 = 2097151 & load_3(b);
  //  int64_t b1 = 2097151 & (load_4(b + 2) >> 5);
  //  int64_t b2 = 2097151 & (load_3(b + 5) >> 2);
  //  int64_t b3 = 2097151 & (load_4(b + 7) >> 7);
  //  int64_t b4 = 2097151 & (load_4(b + 10) >> 4);
  //  int64_t b5 = 2097151 & (load_3(b + 13) >> 1);
  //  int64_t b6 = 2097151 & (load_4(b + 15) >> 6);
  //  int64_t b7 = 2097151 & (load_3(b + 18) >> 3);
  //  int64_t b8 = 2097151 & load_3(b + 21);
  //  int64_t b9 = 2097151 & (load_4(b + 23) >> 5);
  //  int64_t b10 = 2097151 & (load_3(b + 26) >> 2);
  //  int64_t b11 = (load_4(b + 28) >> 7);
  $b0 = 2097151 & self::load_3(self::substr($b, 0, 3));
  $b1 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($b, 2, 4)) >> 5);
  $b2 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($b, 5, 3)) >> 2);
  $b3 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($b, 7, 4)) >> 7);
  $b4 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($b, 10, 4)) >> 4);
  $b5 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($b, 13, 3)) >> 1);
  $b6 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($b, 15, 4)) >> 6);
  $b7 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($b, 18, 3)) >> 3);
  $b8 = 2097151 & self::load_3(self::substr($b, 21, 3));
  $b9 = 2097151 & (self::load_4(self::substr($b, 23, 4)) >> 5);
  $b10 = 2097151 & (self::load_3(self::substr($b, 26, 3)) >> 2);
  $b11 = (self::load_4(self::substr($b, 28, 4)) >> 7);

  //  s0 = a0 * b0;
  //  s1 = a0 * b1 + a1 * b0;
  //  s2 = a0 * b2 + a1 * b1 + a2 * b0;
  //  s3 = a0 * b3 + a1 * b2 + a2 * b1 + a3 * b0;
  //  s4 = a0 * b4 + a1 * b3 + a2 * b2 + a3 * b1 + a4 * b0;
  //  s5 = a0 * b5 + a1 * b4 + a2 * b3 + a3 * b2 + a4 * b1 + a5 * b0;
  //  s6 = a0 * b6 + a1 * b5 + a2 * b4 + a3 * b3 + a4 * b2 + a5 * b1 + a6 * b0;
  //  s7 = a0 * b7 + a1 * b6 + a2 * b5 + a3 * b4 + a4 * b3 + a5 * b2 +
  //    a6 * b1 + a7 * b0;
  //  s8 = a0 * b8 + a1 * b7 + a2 * b6 + a3 * b5 + a4 * b4 + a5 * b3 +
  //    a6 * b2 + a7 * b1 + a8 * b0;
  //  s9 = a0 * b9 + a1 * b8 + a2 * b7 + a3 * b6 + a4 * b5 + a5 * b4 +
  //    a6 * b3 + a7 * b2 + a8 * b1 + a9 * b0;
  //  s10 = a0 * b10 + a1 * b9 + a2 * b8 + a3 * b7 + a4 * b6 + a5 * b5 +
  //    a6 * b4 + a7 * b3 + a8 * b2 + a9 * b1 + a10 * b0;
  //  s11 = a0 * b11 + a1 * b10 + a2 * b9 + a3 * b8 + a4 * b7 + a5 * b6 +
  //    a6 * b5 + a7 * b4 + a8 * b3 + a9 * b2 + a10 * b1 + a11 * b0;
  //  s12 = a1 * b11 + a2 * b10 + a3 * b9 + a4 * b8 + a5 * b7 + a6 * b6 +
  //    a7 * b5 + a8 * b4 + a9 * b3 + a10 * b2 + a11 * b1;
  //  s13 = a2 * b11 + a3 * b10 + a4 * b9 + a5 * b8 + a6 * b7 + a7 * b6 +
  //    a8 * b5 + a9 * b4 + a10 * b3 + a11 * b2;
  //  s14 = a3 * b11 + a4 * b10 + a5 * b9 + a6 * b8 + a7 * b7 + a8 * b6 +
  //    a9 * b5 + a10 * b4 + a11 * b3;
  //  s15 = a4 * b11 + a5 * b10 + a6 * b9 + a7 * b8 + a8 * b7 + a9 * b6 +
  //    a10 * b5 + a11 * b4;
  //  s16 =
  //    a5 * b11 + a6 * b10 + a7 * b9 + a8 * b8 + a9 * b7 + a10 * b6 + a11 * b5;
  //  s17 = a6 * b11 + a7 * b10 + a8 * b9 + a9 * b8 + a10 * b7 + a11 * b6;
  //  s18 = a7 * b11 + a8 * b10 + a9 * b9 + a10 * b8 + a11 * b7;
  //  s19 = a8 * b11 + a9 * b10 + a10 * b9 + a11 * b8;
  //  s20 = a9 * b11 + a10 * b10 + a11 * b9;
  //  s21 = a10 * b11 + a11 * b10;
  //  s22 = a11 * b11;
  //  s23 = 0;
  $s0 = self::mul($a0, $b0, 22);
  $s1 = self::mul($a0, $b1, 22) + self::mul($a1, $b0, 22);
  $s2 = self::mul($a0, $b2, 22) + self::mul($a1, $b1, 22) + self::mul($a2, $b0, 22);
  $s3 = self::mul($a0, $b3, 22) + self::mul($a1, $b2, 22) + self::mul($a2, $b1, 22) + self::mul($a3, $b0, 22);
  $s4 = self::mul($a0, $b4, 22) + self::mul($a1, $b3, 22) + self::mul($a2, $b2, 22) + self::mul($a3, $b1, 22) +
    self::mul($a4, $b0, 22);
  $s5 = self::mul($a0, $b5, 22) + self::mul($a1, $b4, 22) + self::mul($a2, $b3, 22) + self::mul($a3, $b2, 22) +
    self::mul($a4, $b1, 22) + self::mul($a5, $b0, 22);
  $s6 = self::mul($a0, $b6, 22) + self::mul($a1, $b5, 22) + self::mul($a2, $b4, 22) + self::mul($a3, $b3, 22) +
    self::mul($a4, $b2, 22) + self::mul($a5, $b1, 22) + self::mul($a6, $b0, 22);
  $s7 = self::mul($a0, $b7, 22) + self::mul($a1, $b6, 22) + self::mul($a2, $b5, 22) + self::mul($a3, $b4, 22) +
    self::mul($a4, $b3, 22) + self::mul($a5, $b2, 22) + self::mul($a6, $b1, 22) + self::mul($a7, $b0, 22);
  $s8 = self::mul($a0, $b8, 22) + self::mul($a1, $b7, 22) + self::mul($a2, $b6, 22) + self::mul($a3, $b5, 22) +
    self::mul($a4, $b4, 22) + self::mul($a5, $b3, 22) + self::mul($a6, $b2, 22) + self::mul($a7, $b1, 22) +
    self::mul($a8, $b0, 22);
  $s9 = self::mul($a0, $b9, 22) + self::mul($a1, $b8, 22) + self::mul($a2, $b7, 22) + self::mul($a3, $b6, 22) +
    self::mul($a4, $b5, 22) + self::mul($a5, $b4, 22) + self::mul($a6, $b3, 22) + self::mul($a7, $b2, 22) +
    self::mul($a8, $b1, 22) + self::mul($a9, $b0, 22);
  $s10 = self::mul($a0, $b10, 22) + self::mul($a1, $b9, 22) + self::mul($a2, $b8, 22) + self::mul($a3, $b7, 22) +
    self::mul($a4, $b6, 22) + self::mul($a5, $b5, 22) + self::mul($a6, $b4, 22) + self::mul($a7, $b3, 22) +
    self::mul($a8, $b2, 22) + self::mul($a9, $b1, 22) + self::mul($a10, $b0, 22);
  $s11 = self::mul($a0, $b11, 22) + self::mul($a1, $b10, 22) + self::mul($a2, $b9, 22) + self::mul($a3, $b8, 22) +
    self::mul($a4, $b7, 22) + self::mul($a5, $b6, 22) + self::mul($a6, $b5, 22) + self::mul($a7, $b4, 22) +
    self::mul($a8, $b3, 22) + self::mul($a9, $b2, 22) + self::mul($a10, $b1, 22) + self::mul($a11, $b0, 22);
  $s12 = self::mul($a1, $b11, 22) + self::mul($a2, $b10, 22) + self::mul($a3, $b9, 22) + self::mul($a4, $b8, 22) +
    self::mul($a5, $b7, 22) + self::mul($a6, $b6, 22) + self::mul($a7, $b5, 22) + self::mul($a8, $b4, 22) +
    self::mul($a9, $b3, 22) + self::mul($a10, $b2, 22) + self::mul($a11, $b1, 22);
  $s13 = self::mul($a2, $b11, 22) + self::mul($a3, $b10, 22) + self::mul($a4, $b9, 22) + self::mul($a5, $b8, 22) +
    self::mul($a6, $b7, 22) + self::mul($a7, $b6, 22) + self::mul($a8, $b5, 22) + self::mul($a9, $b4, 22) +
    self::mul($a10, $b3, 22) + self::mul($a11, $b2, 22);
  $s14 = self::mul($a3, $b11, 22) + self::mul($a4, $b10, 22) + self::mul($a5, $b9, 22) + self::mul($a6, $b8, 22) +
    self::mul($a7, $b7, 22) + self::mul($a8, $b6, 22) + self::mul($a9, $b5, 22) + self::mul($a10, $b4, 22) +
    self::mul($a11, $b3, 22);
  $s15 = self::mul($a4, $b11, 22) + self::mul($a5, $b10, 22) + self::mul($a6, $b9, 22) + self::mul($a7, $b8, 22) +
    self::mul($a8, $b7, 22) + self::mul($a9, $b6, 22) + self::mul($a10, $b5, 22) + self::mul($a11, $b4, 22);
  $s16 =
    self::mul($a5, $b11, 22) + self::mul($a6, $b10, 22) + self::mul($a7, $b9, 22) + self::mul($a8, $b8, 22) +
    self::mul($a9, $b7, 22) + self::mul($a10, $b6, 22) + self::mul($a11, $b5, 22);
  $s17 = self::mul($a6, $b11, 22) + self::mul($a7, $b10, 22) + self::mul($a8, $b9, 22) + self::mul($a9, $b8, 22) +
    self::mul($a10, $b7, 22) + self::mul($a11, $b6, 22);
  $s18 = self::mul($a7, $b11, 22) + self::mul($a8, $b10, 22) + self::mul($a9, $b9, 22) + self::mul($a10, $b8, 22)
    + self::mul($a11, $b7, 22);
  $s19 = self::mul($a8, $b11, 22) + self::mul($a9, $b10, 22) + self::mul($a10, $b9, 22) +
    self::mul($a11, $b8, 22);
  $s20 = self::mul($a9, $b11, 22) + self::mul($a10, $b10, 22) + self::mul($a11, $b9, 22);
  $s21 = self::mul($a10, $b11, 22) + self::mul($a11, $b10, 22);
  $s22 = self::mul($a11, $b11, 22);
  $s23 = 0;

  //  carry0 = (s0 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s1 += carry0;
  //  s0 -= carry0 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry0 = ($s0 + (1 << 20)) >> 21;
  $s1 += $carry0;
  $s0 -= $carry0 << 21;
  //  carry2 = (s2 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s3 += carry2;
  //  s2 -= carry2 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry2 = ($s2 + (1 << 20)) >> 21;
  $s3 += $carry2;
  $s2 -= $carry2 << 21;
  //  carry4 = (s4 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s5 += carry4;
  //  s4 -= carry4 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry4 = ($s4 + (1 << 20)) >> 21;
  $s5 += $carry4;
  $s4 -= $carry4 << 21;
  //  carry6 = (s6 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s7 += carry6;
  //  s6 -= carry6 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry6 = ($s6 + (1 << 20)) >> 21;
  $s7 += $carry6;
  $s6 -= $carry6 << 21;
  //  carry8 = (s8 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s9 += carry8;
  //  s8 -= carry8 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry8 = ($s8 + (1 << 20)) >> 21;
  $s9 += $carry8;
  $s8 -= $carry8 << 21;
  //  carry10 = (s10 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s11 += carry10;
  //  s10 -= carry10 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry10 = ($s10 + (1 << 20)) >> 21;
  $s11 += $carry10;
  $s10 -= $carry10 << 21;
  //  carry12 = (s12 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s13 += carry12;
  //  s12 -= carry12 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry12 = ($s12 + (1 << 20)) >> 21;
  $s13 += $carry12;
  $s12 -= $carry12 << 21;
  //  carry14 = (s14 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s15 += carry14;
  //  s14 -= carry14 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry14 = ($s14 + (1 << 20)) >> 21;
  $s15 += $carry14;
  $s14 -= $carry14 << 21;
  //  carry16 = (s16 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s17 += carry16;
  //  s16 -= carry16 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry16 = ($s16 + (1 << 20)) >> 21;
  $s17 += $carry16;
  $s16 -= $carry16 << 21;
  //  carry18 = (s18 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s19 += carry18;
  //  s18 -= carry18 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry18 = ($s18 + (1 << 20)) >> 21;
  $s19 += $carry18;
  $s18 -= $carry18 << 21;
  //  carry20 = (s20 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s21 += carry20;
  //  s20 -= carry20 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry20 = ($s20 + (1 << 20)) >> 21;
  $s21 += $carry20;
  $s20 -= $carry20 << 21;
  //  carry22 = (s22 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s23 += carry22;
  //  s22 -= carry22 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry22 = ($s22 + (1 << 20)) >> 21;
  $s23 += $carry22;
  $s22 -= $carry22 << 21;

  //  carry1 = (s1 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s2 += carry1;
  //  s1 -= carry1 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry1 = ($s1 + (1 << 20)) >> 21;
  $s2 += $carry1;
  $s1 -= $carry1 << 21;
  //  carry3 = (s3 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s4 += carry3;
  //  s3 -= carry3 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry3 = ($s3 + (1 << 20)) >> 21;
  $s4 += $carry3;
  $s3 -= $carry3 << 21;
  //  carry5 = (s5 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s6 += carry5;
  //  s5 -= carry5 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry5 = ($s5 + (1 << 20)) >> 21;
  $s6 += $carry5;
  $s5 -= $carry5 << 21;
  //  carry7 = (s7 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s8 += carry7;
  //  s7 -= carry7 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry7 = ($s7 + (1 << 20)) >> 21;
  $s8 += $carry7;
  $s7 -= $carry7 << 21;
  //  carry9 = (s9 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s10 += carry9;
  //  s9 -= carry9 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry9 = ($s9 + (1 << 20)) >> 21;
  $s10 += $carry9;
  $s9 -= $carry9 << 21;
  //  carry11 = (s11 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s12 += carry11;
  //  s11 -= carry11 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry11 = ($s11 + (1 << 20)) >> 21;
  $s12 += $carry11;
  $s11 -= $carry11 << 21;
  //  carry13 = (s13 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s14 += carry13;
  //  s13 -= carry13 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry13 = ($s13 + (1 << 20)) >> 21;
  $s14 += $carry13;
  $s13 -= $carry13 << 21;
  //  carry15 = (s15 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s16 += carry15;
  //  s15 -= carry15 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry15 = ($s15 + (1 << 20)) >> 21;
  $s16 += $carry15;
  $s15 -= $carry15 << 21;
  //  carry17 = (s17 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s18 += carry17;
  //  s17 -= carry17 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry17 = ($s17 + (1 << 20)) >> 21;
  $s18 += $carry17;
  $s17 -= $carry17 << 21;
  //  carry19 = (s19 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s20 += carry19;
  //  s19 -= carry19 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry19 = ($s19 + (1 << 20)) >> 21;
  $s20 += $carry19;
  $s19 -= $carry19 << 21;
  //  carry21 = (s21 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s22 += carry21;
  //  s21 -= carry21 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry21 = ($s21 + (1 << 20)) >> 21;
  $s22 += $carry21;
  $s21 -= $carry21 << 21;

  //  s11 += s23 * 666643;
  //  s12 += s23 * 470296;
  //  s13 += s23 * 654183;
  //  s14 -= s23 * 997805;
  //  s15 += s23 * 136657;
  //  s16 -= s23 * 683901;
  $s11 += self::mul($s23, 666643, 20);
  $s12 += self::mul($s23, 470296, 19);
  $s13 += self::mul($s23, 654183, 20);
  $s14 -= self::mul($s23, 997805, 20);
  $s15 += self::mul($s23, 136657, 18);
  $s16 -= self::mul($s23, 683901, 20);

  //  s10 += s22 * 666643;
  //  s11 += s22 * 470296;
  //  s12 += s22 * 654183;
  //  s13 -= s22 * 997805;
  //  s14 += s22 * 136657;
  //  s15 -= s22 * 683901;
  $s10 += self::mul($s22, 666643, 20);
  $s11 += self::mul($s22, 470296, 19);
  $s12 += self::mul($s22, 654183, 20);
  $s13 -= self::mul($s22, 997805, 20);
  $s14 += self::mul($s22, 136657, 18);
  $s15 -= self::mul($s22, 683901, 20);

  //  s9 += s21 * 666643;
  //  s10 += s21 * 470296;
  //  s11 += s21 * 654183;
  //  s12 -= s21 * 997805;
  //  s13 += s21 * 136657;
  //  s14 -= s21 * 683901;
  $s9 += self::mul($s21, 666643, 20);
  $s10 += self::mul($s21, 470296, 19);
  $s11 += self::mul($s21, 654183, 20);
  $s12 -= self::mul($s21, 997805, 20);
  $s13 += self::mul($s21, 136657, 18);
  $s14 -= self::mul($s21, 683901, 20);

  //  s8 += s20 * 666643;
  //  s9 += s20 * 470296;
  //  s10 += s20 * 654183;
  //  s11 -= s20 * 997805;
  //  s12 += s20 * 136657;
  //  s13 -= s20 * 683901;
  $s8 += self::mul($s20, 666643, 20);
  $s9 += self::mul($s20, 470296, 19);
  $s10 += self::mul($s20, 654183, 20);
  $s11 -= self::mul($s20, 997805, 20);
  $s12 += self::mul($s20, 136657, 18);
  $s13 -= self::mul($s20, 683901, 20);

  //  s7 += s19 * 666643;
  //  s8 += s19 * 470296;
  //  s9 += s19 * 654183;
  //  s10 -= s19 * 997805;
  //  s11 += s19 * 136657;
  //  s12 -= s19 * 683901;
  $s7 += self::mul($s19, 666643, 20);
  $s8 += self::mul($s19, 470296, 19);
  $s9 += self::mul($s19, 654183, 20);
  $s10 -= self::mul($s19, 997805, 20);
  $s11 += self::mul($s19, 136657, 18);
  $s12 -= self::mul($s19, 683901, 20);

  //  s6 += s18 * 666643;
  //  s7 += s18 * 470296;
  //  s8 += s18 * 654183;
  //  s9 -= s18 * 997805;
  //  s10 += s18 * 136657;
  //  s11 -= s18 * 683901;
  $s6 += self::mul($s18, 666643, 20);
  $s7 += self::mul($s18, 470296, 19);
  $s8 += self::mul($s18, 654183, 20);
  $s9 -= self::mul($s18, 997805, 20);
  $s10 += self::mul($s18, 136657, 18);
  $s11 -= self::mul($s18, 683901, 20);

  //  carry6 = (s6 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s7 += carry6;
  //  s6 -= carry6 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry6 = ($s6 + (1 << 20)) >> 21;
  $s7 += $carry6;
  $s6 -= $carry6 << 21;
  //  carry8 = (s8 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s9 += carry8;
  //  s8 -= carry8 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry8 = ($s8 + (1 << 20)) >> 21;
  $s9 += $carry8;
  $s8 -= $carry8 << 21;
  //  carry10 = (s10 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s11 += carry10;
  //  s10 -= carry10 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry10 = ($s10 + (1 << 20)) >> 21;
  $s11 += $carry10;
  $s10 -= $carry10 << 21;
  //  carry12 = (s12 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s13 += carry12;
  //  s12 -= carry12 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry12 = ($s12 + (1 << 20)) >> 21;
  $s13 += $carry12;
  $s12 -= $carry12 << 21;
  //  carry14 = (s14 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s15 += carry14;
  //  s14 -= carry14 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry14 = ($s14 + (1 << 20)) >> 21;
  $s15 += $carry14;
  $s14 -= $carry14 << 21;
  //  carry16 = (s16 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s17 += carry16;
  //  s16 -= carry16 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry16 = ($s16 + (1 << 20)) >> 21;
  $s17 += $carry16;
  $s16 -= $carry16 << 21;

  //  carry7 = (s7 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s8 += carry7;
  //  s7 -= carry7 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry7 = ($s7 + (1 << 20)) >> 21;
  $s8 += $carry7;
  $s7 -= $carry7 << 21;
  //  carry9 = (s9 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s10 += carry9;
  //  s9 -= carry9 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry9 = ($s9 + (1 << 20)) >> 21;
  $s10 += $carry9;
  $s9 -= $carry9 << 21;
  //  carry11 = (s11 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s12 += carry11;
  //  s11 -= carry11 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry11 = ($s11 + (1 << 20)) >> 21;
  $s12 += $carry11;
  $s11 -= $carry11 << 21;
  //  carry13 = (s13 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s14 += carry13;
  //  s13 -= carry13 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry13 = ($s13 + (1 << 20)) >> 21;
  $s14 += $carry13;
  $s13 -= $carry13 << 21;
  //  carry15 = (s15 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s16 += carry15;
  //  s15 -= carry15 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry15 = ($s15 + (1 << 20)) >> 21;
  $s16 += $carry15;
  $s15 -= $carry15 << 21;

  //  s5 += s17 * 666643;
  //  s6 += s17 * 470296;
  //  s7 += s17 * 654183;
  //  s8 -= s17 * 997805;
  //  s9 += s17 * 136657;
  //  s10 -= s17 * 683901;
  $s5 += self::mul($s17, 666643, 20);
  $s6 += self::mul($s17, 470296, 19);
  $s7 += self::mul($s17, 654183, 20);
  $s8 -= self::mul($s17, 997805, 20);
  $s9 += self::mul($s17, 136657, 18);
  $s10 -= self::mul($s17, 683901, 20);

  //  s4 += s16 * 666643;
  //  s5 += s16 * 470296;
  //  s6 += s16 * 654183;
  //  s7 -= s16 * 997805;
  //  s8 += s16 * 136657;
  //  s9 -= s16 * 683901;
  $s4 += self::mul($s16, 666643, 20);
  $s5 += self::mul($s16, 470296, 19);
  $s6 += self::mul($s16, 654183, 20);
  $s7 -= self::mul($s16, 997805, 20);
  $s8 += self::mul($s16, 136657, 18);
  $s9 -= self::mul($s16, 683901, 20);

  //  s3 += s15 * 666643;
  //  s4 += s15 * 470296;
  //  s5 += s15 * 654183;
  //  s6 -= s15 * 997805;
  //  s7 += s15 * 136657;
  //  s8 -= s15 * 683901;
  $s3 += self::mul($s15, 666643, 20);
  $s4 += self::mul($s15, 470296, 19);
  $s5 += self::mul($s15, 654183, 20);
  $s6 -= self::mul($s15, 997805, 20);
  $s7 += self::mul($s15, 136657, 18);
  $s8 -= self::mul($s15, 683901, 20);

  //  s2 += s14 * 666643;
  //  s3 += s14 * 470296;
  //  s4 += s14 * 654183;
  //  s5 -= s14 * 997805;
  //  s6 += s14 * 136657;
  //  s7 -= s14 * 683901;
  $s2 += self::mul($s14, 666643, 20);
  $s3 += self::mul($s14, 470296, 19);
  $s4 += self::mul($s14, 654183, 20);
  $s5 -= self::mul($s14, 997805, 20);
  $s6 += self::mul($s14, 136657, 18);
  $s7 -= self::mul($s14, 683901, 20);

  //  s1 += s13 * 666643;
  //  s2 += s13 * 470296;
  //  s3 += s13 * 654183;
  //  s4 -= s13 * 997805;
  //  s5 += s13 * 136657;
  //  s6 -= s13 * 683901;
  $s1 += self::mul($s13, 666643, 20);
  $s2 += self::mul($s13, 470296, 19);
  $s3 += self::mul($s13, 654183, 20);
  $s4 -= self::mul($s13, 997805, 20);
  $s5 += self::mul($s13, 136657, 18);
  $s6 -= self::mul($s13, 683901, 20);

  //  s0 += s12 * 666643;
  //  s1 += s12 * 470296;
  //  s2 += s12 * 654183;
  //  s3 -= s12 * 997805;
  //  s4 += s12 * 136657;
  //  s5 -= s12 * 683901;
  //  s12 = 0;
  $s0 += self::mul($s12, 666643, 20);
  $s1 += self::mul($s12, 470296, 19);
  $s2 += self::mul($s12, 654183, 20);
  $s3 -= self::mul($s12, 997805, 20);
  $s4 += self::mul($s12, 136657, 18);
  $s5 -= self::mul($s12, 683901, 20);
  $s12 = 0;

  //  carry0 = (s0 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s1 += carry0;
  //  s0 -= carry0 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry0 = ($s0 + (1 << 20)) >> 21;
  $s1 += $carry0;
  $s0 -= $carry0 << 21;
  //  carry2 = (s2 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s3 += carry2;
  //  s2 -= carry2 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry2 = ($s2 + (1 << 20)) >> 21;
  $s3 += $carry2;
  $s2 -= $carry2 << 21;
  //  carry4 = (s4 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s5 += carry4;
  //  s4 -= carry4 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry4 = ($s4 + (1 << 20)) >> 21;
  $s5 += $carry4;
  $s4 -= $carry4 << 21;
  //  carry6 = (s6 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s7 += carry6;
  //  s6 -= carry6 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry6 = ($s6 + (1 << 20)) >> 21;
  $s7 += $carry6;
  $s6 -= $carry6 << 21;
  //  carry8 = (s8 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s9 += carry8;
  //  s8 -= carry8 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry8 = ($s8 + (1 << 20)) >> 21;
  $s9 += $carry8;
  $s8 -= $carry8 << 21;
  //  carry10 = (s10 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s11 += carry10;
  //  s10 -= carry10 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry10 = ($s10 + (1 << 20)) >> 21;
  $s11 += $carry10;
  $s10 -= $carry10 << 21;

  //  carry1 = (s1 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s2 += carry1;
  //  s1 -= carry1 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry1 = ($s1 + (1 << 20)) >> 21;
  $s2 += $carry1;
  $s1 -= $carry1 << 21;
  //  carry3 = (s3 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s4 += carry3;
  //  s3 -= carry3 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry3 = ($s3 + (1 << 20)) >> 21;
  $s4 += $carry3;
  $s3 -= $carry3 << 21;
  //  carry5 = (s5 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s6 += carry5;
  //  s5 -= carry5 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry5 = ($s5 + (1 << 20)) >> 21;
  $s6 += $carry5;
  $s5 -= $carry5 << 21;
  //  carry7 = (s7 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s8 += carry7;
  //  s7 -= carry7 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry7 = ($s7 + (1 << 20)) >> 21;
  $s8 += $carry7;
  $s7 -= $carry7 << 21;
  //  carry9 = (s9 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s10 += carry9;
  //  s9 -= carry9 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry9 = ($s9 + (1 << 20)) >> 21;
  $s10 += $carry9;
  $s9 -= $carry9 << 21;
  //  carry11 = (s11 + (int64_t) (1L << 20)) >> 21;
  //  s12 += carry11;
  //  s11 -= carry11 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry11 = ($s11 + (1 << 20)) >> 21;
  $s12 += $carry11;
  $s11 -= $carry11 << 21;

  //  s0 += s12 * 666643;
  //  s1 += s12 * 470296;
  //  s2 += s12 * 654183;
  //  s3 -= s12 * 997805;
  //  s4 += s12 * 136657;
  //  s5 -= s12 * 683901;
  //  s12 = 0;
  $s0 += self::mul($s12, 666643, 20);
  $s1 += self::mul($s12, 470296, 19);
  $s2 += self::mul($s12, 654183, 20);
  $s3 -= self::mul($s12, 997805, 20);
  $s4 += self::mul($s12, 136657, 18);
  $s5 -= self::mul($s12, 683901, 20);
  $s12 = 0;

  //  carry0 = s0 >> 21;
  //  s1 += carry0;
  //  s0 -= carry0 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry0 = $s0 >> 21;
  $s1 += $carry0;
  $s0 -= $carry0 << 21;
  //  carry1 = s1 >> 21;
  //  s2 += carry1;
  //  s1 -= carry1 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry1 = $s1 >> 21;
  $s2 += $carry1;
  $s1 -= $carry1 << 21;
  //  carry2 = s2 >> 21;
  //  s3 += carry2;
  //  s2 -= carry2 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry2 = $s2 >> 21;
  $s3 += $carry2;
  $s2 -= $carry2 << 21;
  //  carry3 = s3 >> 21;
  //  s4 += carry3;
  //  s3 -= carry3 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry3 = $s3 >> 21;
  $s4 += $carry3;
  $s3 -= $carry3 << 21;
  //  carry4 = s4 >> 21;
  //  s5 += carry4;
  //  s4 -= carry4 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry4 = $s4 >> 21;
  $s5 += $carry4;
  $s4 -= $carry4 << 21;
  //  carry5 = s5 >> 21;
  //  s6 += carry5;
  //  s5 -= carry5 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry5 = $s5 >> 21;
  $s6 += $carry5;
  $s5 -= $carry5 << 21;
  //  carry6 = s6 >> 21;
  //  s7 += carry6;
  //  s6 -= carry6 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry6 = $s6 >> 21;
  $s7 += $carry6;
  $s6 -= $carry6 << 21;
  //  carry7 = s7 >> 21;
  //  s8 += carry7;
  //  s7 -= carry7 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry7 = $s7 >> 21;
  $s8 += $carry7;
  $s7 -= $carry7 << 21;
  //  carry8 = s8 >> 21;
  //  s9 += carry8;
  //  s8 -= carry8 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry8 = $s8 >> 21;
  $s9 += $carry8;
  $s8 -= $carry8 << 21;
  //  carry9 = s9 >> 21;
  //  s10 += carry9;
  //  s9 -= carry9 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry9 = $s9 >> 21;
  $s10 += $carry9;
  $s9 -= $carry9 << 21;
  //  carry10 = s10 >> 21;
  //  s11 += carry10;
  //  s10 -= carry10 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry10 = $s10 >> 21;
  $s11 += $carry10;
  $s10 -= $carry10 << 21;
  //  carry11 = s11 >> 21;
  //  s12 += carry11;
  //  s11 -= carry11 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry11 = $s11 >> 21;
  $s12 += $carry11;
  $s11 -= $carry11 << 21;

  //  s0 += s12 * 666643;
  //  s1 += s12 * 470296;
  //  s2 += s12 * 654183;
  //  s3 -= s12 * 997805;
  //  s4 += s12 * 136657;
  //  s5 -= s12 * 683901;
  $s0 += self::mul($s12, 666643, 20);
  $s1 += self::mul($s12, 470296, 19);
  $s2 += self::mul($s12, 654183, 20);
  $s3 -= self::mul($s12, 997805, 20);
  $s4 += self::mul($s12, 136657, 18);
  $s5 -= self::mul($s12, 683901, 20);

  //  carry0 = s0 >> 21;
  //  s1 += carry0;
  //  s0 -= carry0 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry0 = $s0 >> 21;
  $s1 += $carry0;
  $s0 -= $carry0 << 21;
  //  carry1 = s1 >> 21;
  //  s2 += carry1;
  //  s1 -= carry1 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry1 = $s1 >> 21;
  $s2 += $carry1;
  $s1 -= $carry1 << 21;
  //  carry2 = s2 >> 21;
  //  s3 += carry2;
  //  s2 -= carry2 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry2 = $s2 >> 21;
  $s3 += $carry2;
  $s2 -= $carry2 << 21;
  //  carry3 = s3 >> 21;
  //  s4 += carry3;
  //  s3 -= carry3 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry3 = $s3 >> 21;
  $s4 += $carry3;
  $s3 -= $carry3 << 21;
  //  carry4 = s4 >> 21;
  //  s5 += carry4;
  //  s4 -= carry4 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry4 = $s4 >> 21;
  $s5 += $carry4;
  $s4 -= $carry4 << 21;
  //  carry5 = s5 >> 21;
  //  s6 += carry5;
  //  s5 -= carry5 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry5 = $s5 >> 21;
  $s6 += $carry5;
  $s5 -= $carry5 << 21;
  //  carry6 = s6 >> 21;
  //  s7 += carry6;
  //  s6 -= carry6 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry6 = $s6 >> 21;
  $s7 += $carry6;
  $s6 -= $carry6 << 21;
  //  carry7 = s7 >> 21;
  //  s8 += carry7;
  //  s7 -= carry7 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry7 = $s7 >> 21;
  $s8 += $carry7;
  $s7 -= $carry7 << 21;
  //  carry8 = s8 >> 21;
  //  s9 += carry8;
  //  s8 -= carry8 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry8 = $s8 >> 21;
  $s9 += $carry8;
  $s8 -= $carry8 << 21;
  //  carry9 = s9 >> 21;
  //  s10 += carry9;
  //  s9 -= carry9 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry9 = $s9 >> 21;
  $s10 += $carry9;
  $s9 -= $carry9 << 21;
  //  carry10 = s10 >> 21;
  //  s11 += carry10;
  //  s10 -= carry10 * ((uint64_t) 1L << 21);
  $carry10 = $s10 >> 21;
  $s11 += $carry10;
  $s10 -= $carry10 << 21;

  $s = array_fill(0, 32, 0);
  // s[0] = s0 >> 0;
  $s[0] = $s0 >> 0;
  // s[1] = s0 >> 8;
  $s[1] = $s0 >> 8;
  // s[2] = (s0 >> 16) | (s1 * ((uint64_t) 1 << 5));
  $s[2] = ($s0 >> 16) | ($s1 << 5);
  // s[3] = s1 >> 3;
  $s[3] = $s1 >> 3;
  // s[4] = s1 >> 11;
  $s[4] = $s1 >> 11;
  // s[5] = (s1 >> 19) | (s2 * ((uint64_t) 1 << 2));
  $s[5] = ($s1 >> 19) | ($s2 << 2);
  // s[6] = s2 >> 6;
  $s[6] = $s2 >> 6;
  // s[7] = (s2 >> 14) | (s3 * ((uint64_t) 1 << 7));
  $s[7] = ($s2 >> 14) | ($s3 << 7);
  // s[8] = s3 >> 1;
  $s[8] = $s3 >> 1;
  // s[9] = s3 >> 9;
  $s[9] = $s3 >> 9;
  // s[10] = (s3 >> 17) | (s4 * ((uint64_t) 1 << 4));
  $s[10] = ($s3 >> 17) | ($s4 << 4);
  // s[11] = s4 >> 4;
  $s[11] = $s4 >> 4;
  // s[12] = s4 >> 12;
  $s[12] = $s4 >> 12;
  // s[13] = (s4 >> 20) | (s5 * ((uint64_t) 1 << 1));
  $s[13] = ($s4 >> 20) | ($s5 << 1);
  // s[14] = s5 >> 7;
  $s[14] = $s5 >> 7;
  // s[15] = (s5 >> 15) | (s6 * ((uint64_t) 1 << 6));
  $s[15] = ($s5 >> 15) | ($s6 << 6);
  // s[16] = s6 >> 2;
  $s[16] = $s6 >> 2;
  // s[17] = s6 >> 10;
  $s[17] = $s6 >> 10;
  // s[18] = (s6 >> 18) | (s7 * ((uint64_t) 1 << 3));
  $s[18] = ($s6 >> 18) | ($s7 << 3);
  // s[19] = s7 >> 5;
  $s[19] = $s7 >> 5;
  // s[20] = s7 >> 13;
  $s[20] = $s7 >> 13;
  // s[21] = s8 >> 0;
  $s[21] = $s8 >> 0;
  // s[22] = s8 >> 8;
  $s[22] = $s8 >> 8;
  // s[23] = (s8 >> 16) | (s9 * ((uint64_t) 1 << 5));
  $s[23] = ($s8 >> 16) | ($s9 << 5);
  // s[24] = s9 >> 3;
  $s[24] = $s9 >> 3;
  // s[25] = s9 >> 11;
  $s[25] = $s9 >> 11;
  // s[26] = (s9 >> 19) | (s10 * ((uint64_t) 1 << 2));
  $s[26] = ($s9 >> 19) | ($s10 << 2);
  // s[27] = s10 >> 6;
  $s[27] = $s10 >> 6;
  // s[28] = (s10 >> 14) | (s11 * ((uint64_t) 1 << 7));
  $s[28] = ($s10 >> 14) | ($s11 << 7);
  // s[29] = s11 >> 1;
  $s[29] = $s11 >> 1;
  // s[30] = s11 >> 9;
  $s[30] = $s11 >> 9;
  // s[31] = s11 >> 17;
  $s[31] = $s11 >> 17;
  return self::intArrayToString($s);
}