WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

Translations::add_entry_or_merge() public WP 1.0

{} Это метод класса: Translations{}

Хуков нет.

Возвращает

true/false.

Использование

$Translations = new Translations();
$Translations->add_entry_or_merge( $entry );
$entry(массив/Translation_Entry) (обязательный)

Код Translations::add_entry_or_merge() WP 5.5.3

<?php
function add_entry_or_merge( $entry ) {
	if ( is_array( $entry ) ) {
		$entry = new Translation_Entry( $entry );
	}
	$key = $entry->key();
	if ( false === $key ) {
		return false;
	}
	if ( isset( $this->entries[ $key ] ) ) {
		$this->entries[ $key ]->merge_with( $entry );
	} else {
		$this->entries[ $key ] = &$entry;
	}
	return true;
}