WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_update_200_subcat_display() WC 1.0

Update sub-category display options for 2.0

Хуков нет.

Возвращает

null.

Использование

wc_update_200_subcat_display();

Код wc update 200 subcat display: woocommerce/includes/wc-update-functions.php WC 4.3.3

<?php
function wc_update_200_subcat_display() {
	// Update subcat display settings.
	if ( get_option( 'woocommerce_shop_show_subcategories' ) == 'yes' ) {
		if ( get_option( 'woocommerce_hide_products_when_showing_subcategories' ) == 'yes' ) {
			update_option( 'woocommerce_shop_page_display', 'subcategories' );
		} else {
			update_option( 'woocommerce_shop_page_display', 'both' );
		}
	}

	if ( get_option( 'woocommerce_show_subcategories' ) == 'yes' ) {
		if ( get_option( 'woocommerce_hide_products_when_showing_subcategories' ) == 'yes' ) {
			update_option( 'woocommerce_category_archive_display', 'subcategories' );
		} else {
			update_option( 'woocommerce_category_archive_display', 'both' );
		}
	}
}