WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_update_209_db_version() WC 1.0

Update DB version for 2.0.9

Хуков нет.

Возвращает

null.

Использование

wc_update_209_db_version();

Код wc update 209 db version: woocommerce/includes/wc-update-functions.php WC 4.3.1

<?php
function wc_update_209_db_version() {
	WC_Install::update_db_version( '2.0.9' );
}