WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_update_220_db_version() WC 1.0

Update DB version for 2.2

Хуков нет.

Возвращает

null.

Использование

wc_update_220_db_version();

Код wc update 220 db version: woocommerce/includes/wc-update-functions.php WC 4.3.1

<?php
function wc_update_220_db_version() {
	WC_Install::update_db_version( '2.2.0' );
}