WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_update_344_db_version() WC 1.0

Update DB version.

Хуков нет.

Возвращает

null.

Использование

wc_update_344_db_version();

Код wc update 344 db version: woocommerce/includes/wc-update-functions.php WC 4.3.2

<?php
function wc_update_344_db_version() {
	WC_Install::update_db_version( '3.4.4' );
}