WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_update_344_recreate_roles() WC 1.0

Recreate user roles so existing users will get the new capabilities.

Хуков нет.

Возвращает

null.

Использование

wc_update_344_recreate_roles();

Код wc update 344 recreate roles: woocommerce/includes/wc-update-functions.php WC 4.3.3

<?php
function wc_update_344_recreate_roles() {
	WC_Install::remove_roles();
	WC_Install::create_roles();
}