WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

woocommerce_template_single_title() WC 1.0

Output the product title.

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

woocommerce_template_single_title();

Код woocommerce template single title: woocommerce/includes/wc-template-functions.php WC 4.3.1

<?php
function woocommerce_template_single_title() {
	wc_get_template( 'single-product/title.php' );
}