WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Получай пассивный доход от сайта
функция не описана

acf_admin_field_group::mb_options() public ACF 5.0.0

This function will render the HTML for the medtabox 'acf-field-group-options'

{} Это метод класса: acf_admin_field_group{}

Хуков нет.

Возвращает

N/A.

Использование

$acf_admin_field_group = new acf_admin_field_group();
$acf_admin_field_group->mb_options();

Список изменений

С версии 5.0.0 Введена.

Код acf_admin_field_group::mb_options() ACF 5.9.1

<?php
function mb_options() {
	
	// global
	global $field_group;
	
	
	// field key (leave in for compatibility)
	if( !acf_is_field_group_key( $field_group['key']) ) {
		
		$field_group['key'] = uniqid('group_');
		
	}
	
	
	// view
	acf_get_view('field-group-options');
	
}