WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Получай пассивный доход от сайта
функция не описана

acf_field_flexible_content::translate_field() public ACF 5.3.2

This function will translate field settings

{} Это метод класса: acf_field_flexible_content{}

Хуков нет.

Возвращает

$field.

Использование

$acf_field_flexible_content = new acf_field_flexible_content();
$acf_field_flexible_content->translate_field( $field );
$field (обязательный)
-

Список изменений

С версии 5.3.2 Введена.

Код acf_field_flexible_content::translate_field() ACF 5.9.1

<?php
function translate_field( $field ) {
	
	// translate
	$field['button_label'] = acf_translate( $field['button_label'] );
	
	
	// loop
	if( !empty($field['layouts']) ) {
		
		foreach( $field['layouts'] as &$layout ) {
	
			$layout['label'] = acf_translate($layout['label']);
			
		}
		
	}
	
	
	// return
	return $field;
	
}