WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Авторские Темы для WordPress
функция не описана

acf_field_true_false::translate_field() public ACF 5.3.2

This function will translate field settings

{} Это метод класса: acf_field_true_false{}

Хуков нет.

Возвращает

$field.

Использование

$acf_field_true_false = new acf_field_true_false();
$acf_field_true_false->translate_field( $field );
$field (обязательный)
-

Список изменений

С версии 5.3.2 Введена.

Код acf_field_true_false::translate_field() ACF 5.9.1

<?php
function translate_field( $field ) {
	
	// translate
	$field['message'] = acf_translate( $field['message'] );
	$field['ui_on_text'] = acf_translate( $field['ui_on_text'] );
	$field['ui_off_text'] = acf_translate( $field['ui_off_text'] );
	
	
	// return
	return $field;
	
}