WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Авторские Темы для WordPress
функция не описана

acf_is_doing() ACF 5.3.8

This function can be used to state what ACF is doing, or to check

Хуков нет.

Возвращает

(true|false).

Использование

acf_is_doing( $event, $context );
$event **
-
По умолчанию: ''
$context **
-
По умолчанию: ''

Список изменений

С версии 5.3.8 Введена.

Код acf_is_doing() ACF 5.9.1

<?php
function acf_is_doing( $event = '', $context = '' ) {
	
	// vars
	$doing = false;
	
	
	// task
	if( acf_get_setting('doing') === $event ) {
		
		$doing = true;
		
	}
	
	
	// context
	if( $context && acf_get_setting('doing_context') !== $context ) {
		
		$doing = false;
		
	}
	
	
	// return
	return $doing;
		
}