WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Авторские Темы для WordPress
функция не описана

acf_is_screen() ACF 5.1.5

This function will return true if all args are matched for the current screen

Хуков нет.

Возвращает

$post_id. (int)

Использование

acf_is_screen( $id );
$id **
-
По умолчанию: ''

Список изменений

С версии 5.1.5 Введена.

Код acf_is_screen() ACF 5.9.1

<?php
function acf_is_screen( $id = '' ) {
	
	// bail early if not defined
	if( !function_exists('get_current_screen') ) {
		return false;
	}
	
	// vars
	$current_screen = get_current_screen();
	
	// no screen
	if( !$current_screen ) {
		return false;
	
	// array
	} elseif( is_array($id) ) {
		return in_array($current_screen->id, $id);
	
	// string
	} else {
		return ($id === $current_screen->id);
	}
}