WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Авторские Темы для WordPress
функция не описана

acf_translate_field_group() ACF 5.3.2

Translates a field group's settings.

Хуки из функции
Возвращает

Массив.

Использование

acf_translate_field_group( $field_group );
$field_group(массив)
The field group array.

Список изменений

С версии 5.3.2 Введена.

Код acf_translate_field_group() ACF 5.9.1

<?php
function acf_translate_field_group( $field_group = array() ) {
	
	// Get settings.
	$l10n = acf_get_setting('l10n');
	$l10n_textdomain = acf_get_setting('l10n_textdomain');
	
	// Translate field settings if textdomain is set.
	if( $l10n && $l10n_textdomain ) {
		
		$field_group['title'] = acf_translate( $field_group['title'] );
		
		/**
		 * Filters the $field group array to translate strings.
		 *
		 * @date	12/02/2014
		 * @since	5.0.0
		 *
		 * @param	array $field_group The field group array.
		 */
		$field_group = apply_filters( "acf/translate_field_group", $field_group );
	}
	
	// Return field.
	return $field_group;
}