WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

acf_update_user_setting() ACF 5.0.0

description

Хуков нет.

Возвращает

$post_id. (int)

Использование

acf_update_user_setting( $name, $value );
$name (обязательный)
-
$value (обязательный)
-

Список изменений

С версии 5.0.0 Введена.

Код acf_update_user_setting() ACF 5.9.1

<?php
function acf_update_user_setting( $name, $value ) {
	
	// get current user id
	$user_id = get_current_user_id();
	
	
	// get user settings
	$settings = get_user_meta( $user_id, 'acf_user_settings', true );
	
	
	// ensure array
	$settings = acf_get_array($settings);
	
	
	// delete setting (allow 0 to save)
	if( acf_is_empty($value) ) {
		
		unset($settings[ $name ]);
	
	// append setting	
	} else {
		
		$settings[ $name ] = $value;
		
	}
	
	
	// update user data
	return update_metadata('user', $user_id, 'acf_user_settings', $settings);
	
}