WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

update_sub_field() ACF 5.0.0

This function will update a value of a sub field in the database

Хуков нет.

Возвращает

(true|false).

Использование

update_sub_field( $selector, $value, $post_id );
$selector (обязательный)
-
$value (обязательный)
-
$post_id **
-
По умолчанию: false

Список изменений

С версии 5.0.0 Введена.

Код update_sub_field() ACF 5.9.1

<?php
function update_sub_field( $selector, $value, $post_id = false ) {
	
	// vars
	$sub_field = false;
	
	
	// get sub field
	if( is_array($selector) ) {
		
		$post_id = acf_get_valid_post_id( $post_id );
		$sub_field = acf_maybe_get_sub_field( $selector, $post_id, false );
		
	} else {
		
		$post_id = acf_get_loop('active', 'post_id');
		$sub_field = get_row_sub_field( $selector );
		
	}
	
	
	// bail early if no sub field
	if( !$sub_field ) return false;


	// update
	return acf_update_value( $value, $post_id, $sub_field );
		
}