ActionScheduler_ListTable::get_schedule_display_string()protectedWC 1.0

Get the scheduled date in a human friendly format.

Метод класса: ActionScheduler_ListTable{}

Хуков нет.

Возвращает

Строку.

Использование

// protected - в коде основоного (родительского) или дочернего класса
$result = $this->get_schedule_display_string( $schedule );
$schedule(ActionScheduler_Schedule) (обязательный)
-

Код ActionScheduler_ListTable::get_schedule_display_string() WC 8.9.0

protected function get_schedule_display_string( ActionScheduler_Schedule $schedule ) {

	$schedule_display_string = '';

	if ( is_a( $schedule, 'ActionScheduler_NullSchedule' ) ) {
		return __( 'async', 'woocommerce' );
	}

	if ( ! method_exists( $schedule, 'get_date' ) || ! $schedule->get_date() ) {
		return '0000-00-00 00:00:00';
	}

	$next_timestamp = $schedule->get_date()->getTimestamp();

	$schedule_display_string .= $schedule->get_date()->format( 'Y-m-d H:i:s O' );
	$schedule_display_string .= '<br/>';

	if ( gmdate( 'U' ) > $next_timestamp ) {
		/* translators: %s: date interval */
		$schedule_display_string .= sprintf( __( ' (%s ago)', 'woocommerce' ), self::human_interval( gmdate( 'U' ) - $next_timestamp ) );
	} else {
		/* translators: %s: date interval */
		$schedule_display_string .= sprintf( __( ' (%s)', 'woocommerce' ), self::human_interval( $next_timestamp - gmdate( 'U' ) ) );
	}

	return $schedule_display_string;
}