ActionScheduler_wpPostStore::save_post_schedule()protectedWC 1.0

Save post schedule.

Метод класса: ActionScheduler_wpPostStore{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего (null).

Использование

// protected - в коде основоного (родительского) или дочернего класса
$result = $this->save_post_schedule( $post_id, $schedule );
$post_id(int) (обязательный)
Post ID of the scheduled action.
$schedule(строка) (обязательный)
Schedule to save.

Код ActionScheduler_wpPostStore::save_post_schedule() WC 9.0.2

protected function save_post_schedule( $post_id, $schedule ) {
	update_post_meta( $post_id, self::SCHEDULE_META_KEY, $schedule );
}