WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Получай пассивный доход от сайта
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Features

Onboarding::preload_options() public WC 1.0

Preload options to prime state of the application.

{} Это метод класса: Onboarding{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив.

Использование

$Onboarding = new Onboarding();
$Onboarding->preload_options( $options );
$options(массив) (обязательный)
Array of options to preload.

Код Onboarding::preload_options() WC 5.5.2

<?php
public function preload_options( $options ) {
	$options[] = 'woocommerce_task_list_complete';
	$options[] = 'woocommerce_task_list_do_this_later';
	$options[] = 'woocommerce_task_list_hidden';
	$options[] = 'woocommerce_extended_task_list_complete';
	$options[] = 'woocommerce_extended_task_list_hidden';
	$options[] = 'woocommerce_task_list_remind_me_later_tasks';

	if ( ! self::should_show_tasks() && ! self::should_show_profiler() ) {
		return $options;
	}

	$options[] = 'wc_connect_options';
	$options[] = 'woocommerce_task_list_welcome_modal_dismissed';
	$options[] = 'woocommerce_welcome_from_calypso_modal_dismissed';
	$options[] = 'woocommerce_task_list_prompt_shown';
	$options[] = 'woocommerce_task_list_tracked_completed_tasks';
	$options[] = 'woocommerce_task_list_dismissed_tasks';
	$options[] = 'woocommerce_allow_tracking';
	$options[] = 'woocommerce_woo-mercado-pago-basic_settings';
	$options[] = 'woocommerce_stripe_settings';
	$options[] = 'woocommerce-ppcp-settings';
	$options[] = 'woocommerce_ppcp-gateway_settings';
	$options[] = 'wc_square_refresh_tokens';
	$options[] = 'woocommerce_square_credit_card_settings';
	$options[] = 'woocommerce_payfast_settings';
	$options[] = 'woocommerce_paystack_settings';
	$options[] = 'woocommerce_kco_settings';
	$options[] = 'woocommerce_klarna_payments_settings';
	$options[] = 'woocommerce_cod_settings';
	$options[] = 'woocommerce_bacs_settings';
	$options[] = 'woocommerce_bacs_accounts';
	$options[] = 'woocommerce_woocommerce_payments_settings';
	$options[] = 'woocommerce_eway_settings';
	$options[] = 'woocommerce_razorpay_settings';
	$options[] = 'woocommerce_payubiz_settings';
	$options[] = 'woocommerce_mollie_payments_settings';

	return $options;
}