WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\API

Products::append_product_sorting_table_join() protected WC 1.0

Join wc_product_meta_lookup to posts if not already joined.

Ищем WP-разработчика! Фулл-тайм, удаленка, хорошая зарплата, соц. пакет. Подробности.
Компания Boosta.

{} Это метод класса: Products{}

Хуков нет.

Возвращает

Строку.

Использование

$result = Products::append_product_sorting_table_join( $sql );
$sql(строка) (обязательный)
SQL join.

Код Products::append_product_sorting_table_join() WC 5.8.0

protected static function append_product_sorting_table_join( $sql ) {
	global $wpdb;

	if ( ! strstr( $sql, 'wc_product_meta_lookup' ) ) {
		$sql .= " LEFT JOIN {$wpdb->wc_product_meta_lookup} wc_product_meta_lookup ON $wpdb->posts.ID = wc_product_meta_lookup.product_id ";
	}
	return $sql;
}