WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Notes

WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes::get_connected_site_id() public WC 1.0

Returns the WooCommerce.com provided site ID for this site.

{} Это метод класса: WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes{}

Хуков нет.

Возвращает

Число/false.

Использование

$WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes = new WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes();
$WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes->get_connected_site_id();

Код WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes::get_connected_site_id() WC 4.7.1

<?php
public function get_connected_site_id() {
	if ( ! $this->is_connected() ) {
		return false;
	}

	$auth = \WC_Helper_Options::get( 'auth' );
	return absint( $auth['site_id'] );
}