WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Notes

WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes::remove_notes() public WC 1.0

Clears all connection or subscription notes.

{} Это метод класса: WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes = new WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes();
$WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes->remove_notes();

Код WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes::remove_notes() WC 4.7.1

<?php
public function remove_notes() {
	WC_Admin_Notes::delete_notes_with_name( self::CONNECTION_NOTE_NAME );
	WC_Admin_Notes::delete_notes_with_name( self::SUBSCRIPTION_NOTE_NAME );
}