WC_Cart_Totals::get_default_item_props()protectedWC 3.2.0

Get default blank set of props used per item.

Метод класса: WC_Cart_Totals{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив.

Использование

// protected - в коде основоного (родительского) или дочернего класса
$result = $this->get_default_item_props();

Список изменений

С версии 3.2.0 Введена.

Код WC_Cart_Totals::get_default_item_props() WC 8.9.3

protected function get_default_item_props() {
	return (object) array(
		'object'       => null,
		'tax_class'     => '',
		'taxable'      => false,
		'quantity'      => 0,
		'product'      => false,
		'price_includes_tax' => false,
		'subtotal'      => 0,
		'subtotal_tax'    => 0,
		'subtotal_taxes'   => array(),
		'total'       => 0,
		'total_tax'     => 0,
		'taxes'       => array(),
	);
}