WC_Cart_Totals::get_default_shipping_props()protectedWC 3.2.0

Get default blank set of props used per shipping row.

Метод класса: WC_Cart_Totals{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив.

Использование

// protected - в коде основоного (родительского) или дочернего класса
$result = $this->get_default_shipping_props();

Список изменений

С версии 3.2.0 Введена.

Код WC_Cart_Totals::get_default_shipping_props() WC 8.9.3

protected function get_default_shipping_props() {
	return (object) array(
		'object'    => null,
		'tax_class' => '',
		'taxable'   => false,
		'total'     => 0,
		'total_tax' => 0,
		'taxes'     => array(),
	);
}