WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Авторские Темы для WordPress
функция не описана

WC_Helper::includes() protected WC 1.0

Include supporting helper classes.

{} Это метод класса: WC_Helper{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

$result = WC_Helper::includes();

Код WC_Helper::includes() WC 5.4.1

<?php
protected static function includes() {
	include_once dirname( __FILE__ ) . '/class-wc-helper-options.php';
	include_once dirname( __FILE__ ) . '/class-wc-helper-api.php';
	include_once dirname( __FILE__ ) . '/class-wc-helper-updater.php';
	include_once dirname( __FILE__ ) . '/class-wc-helper-plugin-info.php';
	include_once dirname( __FILE__ ) . '/class-wc-helper-compat.php';
}