WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Settings_Advanced::get_settings_for_legacy_api_section() protected WC 1.0

Get settings for the legacy API section.

{} Это метод класса: WC_Settings_Advanced{}

Хуки из метода

Возвращает

Массив.

Использование

// protected - в коде основоного (родительского) или дочернего класса
$result = $this->get_settings_for_legacy_api_section();

Код WC_Settings_Advanced::get_settings_for_legacy_api_section() WC 6.1.1

protected function get_settings_for_legacy_api_section() {
	$settings =
		array(
			array(
				'title' => '',
				'type' => 'title',
				'desc' => '',
				'id'  => 'legacy_api_options',
			),
			array(
				'title'  => __( 'Legacy API', 'woocommerce' ),
				'desc'  => __( 'Enable the legacy REST API', 'woocommerce' ),
				'id'   => 'woocommerce_api_enabled',
				'type'  => 'checkbox',
				'default' => 'no',
			),
			array(
				'type' => 'sectionend',
				'id'  => 'legacy_api_options',
			),
		);

	return apply_filters( 'woocommerce_settings_rest_api', $settings );
}