WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WooCommerce::build_dependencies_satisfied() public WC 1.0

Check if plugin assets are built and minified

Это метод класса: WooCommerce{}

Хуков нет.

Возвращает

true/false.

Использование

$WooCommerce = new WooCommerce();
$WooCommerce->build_dependencies_satisfied();

Код WooCommerce::build_dependencies_satisfied() WC 4.5.2

woocommerce/includes/class-woocommerce.php
<?php
public function build_dependencies_satisfied() {
	// Check if we have compiled CSS.
	if ( ! file_exists( WC()->plugin_path() . '/assets/css/admin.css' ) ) {
		return false;
	}

	// Check if we have minified JS.
	if ( ! file_exists( WC()->plugin_path() . '/assets/js/admin/woocommerce_admin.min.js' ) ) {
		return false;
	}

	return true;
}