WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_current_theme_supports_woocommerce_or_fse() WC .

Check if the current theme has WooCommerce support or is a FSE theme.

Хуков нет.

Возвращает

true|false.

Использование

wc_current_theme_supports_woocommerce_or_fse();

Список изменений

С версии . Введена.
Since x.x.x

Код wc_current_theme_supports_woocommerce_or_fse() WC 6.1.1

function wc_current_theme_supports_woocommerce_or_fse() {
	return (bool) current_theme_supports( 'woocommerce' ) || wc_current_theme_is_fse_theme();
}