WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_date_format() WC 1.0

WooCommerce Date Format - Allows to change date format for everything WooCommerce.

Хуки из функции
Возвращает

Строку.

Использование

wc_date_format();

Код wc_date_format() WC 4.5.2

woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php
<?php
function wc_date_format() {
	return apply_filters( 'woocommerce_date_format', get_option( 'date_format' ) );
}