wc_date_format()WC 1.0

WooCommerce Date Format - Allows to change date format for everything WooCommerce.

Хуки из функции

Возвращает

Строку.

Использование

wc_date_format();

Код wc_date_format() WC 8.9.0

function wc_date_format() {
	$date_format = get_option( 'date_format' );
	if ( empty( $date_format ) ) {
		// Return default date format if the option is empty.
		$date_format = 'F j, Y';
	}
	return apply_filters( 'woocommerce_date_format', $date_format );
}