WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_products_array_orderby_id() WC 3.0.0

Sort by id.

Хуков нет.

Возвращает

Число.

Использование

wc_products_array_orderby_id( $a, $b );
$a(WC_Product) (обязательный)
First WC_Product object.
$b(WC_Product) (обязательный)
Second WC_Product object.

Список изменений

С версии 3.0.0 Введена.

Код wc products array orderby id: woocommerce/includes/wc-product-functions.php WC 4.5.2

<?php
function wc_products_array_orderby_id( $a, $b ) {
	if ( $a->get_id() === $b->get_id() ) {
		return 0;
	}
	return ( $a->get_id() < $b->get_id() ) ? -1 : 1;
}