wc_time_format()WC 1.0

WooCommerce Time Format - Allows to change time format for everything WooCommerce.

Хуки из функции

Возвращает

Строку.

Использование

wc_time_format();

Код wc_time_format() WC 7.1.0

function wc_time_format() {
	$time_format = get_option( 'time_format' );
	if ( empty( $time_format ) ) {
		// Return default time format if the option is empty.
		$time_format = 'g:i a';
	}
	return apply_filters( 'woocommerce_time_format', $time_format );
}