WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_time_format() WC 1.0

WooCommerce Time Format - Allows to change time format for everything WooCommerce.

Хуки из функции
Возвращает

Строку.

Использование

wc_time_format();

Код wc_time_format() WC 4.5.2

woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php
<?php
function wc_time_format() {
	return apply_filters( 'woocommerce_time_format', get_option( 'time_format' ) );
}