WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

woocommerce_output_content_wrapper() WC 1.0

Output the start of the page wrapper.

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

woocommerce_output_content_wrapper();

Код woocommerce_output_content_wrapper() WC 5.7.0

function woocommerce_output_content_wrapper() {
	wc_get_template( 'global/wrapper-start.php' );
}