WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

woocommerce_template_loop_product_link_open() WC 1.0

Insert the opening anchor tag for products in the loop.

Ищем WP-разработчика! Фулл-тайм, удаленка, хорошая зарплата, соц. пакет. Подробности.
Компания Boosta.
Хуки из функции

Возвращает

null. Ничего.

Использование

woocommerce_template_loop_product_link_open();

Код woocommerce_template_loop_product_link_open() WC 5.9.0

function woocommerce_template_loop_product_link_open() {
	global $product;

	$link = apply_filters( 'woocommerce_loop_product_link', get_the_permalink(), $product );

	echo '<a href="' . esc_url( $link ) . '" class="woocommerce-LoopProduct-link woocommerce-loop-product__link">';
}