WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

woocommerce_template_loop_rating() WC 1.0

Display the average rating in the loop.

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

woocommerce_template_loop_rating();

Код woocommerce_template_loop_rating() WC 5.7.1

function woocommerce_template_loop_rating() {
	wc_get_template( 'loop/rating.php' );
}