WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

woocommerce_template_single_rating() WC 1.0

Output the product rating.

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

woocommerce_template_single_rating();

Код woocommerce_template_single_rating() WC 5.6.0

function woocommerce_template_single_rating() {
	if ( post_type_supports( 'product', 'comments' ) ) {
		wc_get_template( 'single-product/rating.php' );
	}
}