WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

woocommerce_template_single_sharing() WC 1.0

Output the product sharing.

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

woocommerce_template_single_sharing();

Код woocommerce_template_single_sharing() WC 5.6.0

function woocommerce_template_single_sharing() {
	wc_get_template( 'single-product/share.php' );
}