WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

woocommerce_template_single_title() WC 1.0

Output the product title.

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

woocommerce_template_single_title();

Код woocommerce_template_single_title() WC 5.7.1

function woocommerce_template_single_title() {
	wc_get_template( 'single-product/title.php' );
}