woocommerce_api_customer_shipping_address хук-фильтрWC 2.2

Get customer shipping address fields.

Использование

add_filter( 'woocommerce_api_customer_shipping_address', 'wp_kama_woocommerce_api_customer_shipping_address_filter' );

/**
 * Function for `woocommerce_api_customer_shipping_address` filter-hook.
 * 
 * @param  $array 
 *
 * @return 
 */
function wp_kama_woocommerce_api_customer_shipping_address_filter( $array ){

	// filter...
	return $array;
}
$array
-

Список изменений

С версии 2.2 Введена.

Где вызывается хук

WC_API_Customers::get_customer_shipping_address()
woocommerce_api_customer_shipping_address
woocommerce/includes/legacy/api/v3/class-wc-api-customers.php 274-284
$shipping_address = apply_filters( 'woocommerce_api_customer_shipping_address', array(
	'first_name',
	'last_name',
	'company',
	'address_1',
	'address_2',
	'city',
	'state',
	'postcode',
	'country',
) );
woocommerce/includes/legacy/api/v2/class-wc-api-customers.php 273-283
$shipping_address = apply_filters( 'woocommerce_api_customer_shipping_address', array(
	'first_name',
	'last_name',
	'company',
	'address_1',
	'address_2',
	'city',
	'state',
	'postcode',
	'country',
) );

Где используется хук в WooCommerce

Использование не найдено.