WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_api_customers_bulk_response хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_api_customers_bulk_response', 'filter_function_name_6950', 10, 2 );
function filter_function_name_6950( $customers, $that ){
	// filter...

	return $customers;
}
$customers
-
$that
-

Где вызывается хук

WC_API_Customers::bulk()
woocommerce_api_customers_bulk_response
woocommerce/includes/legacy/api/v2/class-wc-api-customers.php 832
return array( 'customers' => apply_filters( 'woocommerce_api_customers_bulk_response', $customers, $this ) );
woocommerce/includes/legacy/api/v3/class-wc-api-customers.php 824
return array( 'customers' => apply_filters( 'woocommerce_api_customers_bulk_response', $customers, $this ) );

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.