WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_api_product_attribute_terms_response хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_api_product_attribute_terms_response', 'filter_function_name_6129', 10, 4 );
function filter_function_name_6129( $attribute_terms, $terms, $fields, $that ){
	// filter...

	return $attribute_terms;
}
$attribute_terms
-
$terms
-
$fields
-
$that
-

Где вызывается хук

WC_API_Products::get_product_attribute_terms()
woocommerce_api_product_attribute_terms_response
woocommerce/includes/legacy/api/v3/class-wc-api-products.php 2774
return array( 'product_attribute_terms' => apply_filters( 'woocommerce_api_product_attribute_terms_response', $attribute_terms, $terms, $fields, $this ) );

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.