WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_api_product_category_response хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_api_product_category_response', 'filter_function_name_836', 10, 5 );
function filter_function_name_836( $product_category, $id, $fields, $term, $that ){
	// filter...

	return $product_category;
}
$product_category
-
$id
-
$fields
-
$term
-
$that
-

Где вызывается хук

WC_API_Products::get_product_category()
woocommerce_api_product_category_response
woocommerce/includes/legacy/api/v2/class-wc-api-products.php 629
return array( 'product_category' => apply_filters( 'woocommerce_api_product_category_response', $product_category, $id, $fields, $term, $this ) );
woocommerce/includes/legacy/api/v3/class-wc-api-products.php 688
return array( 'product_category' => apply_filters( 'woocommerce_api_product_category_response', $product_category, $id, $fields, $term, $this ) );

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.