WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_email_order_item_quantity хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_email_order_item_quantity', 'filter_function_name_944', 10, 2 );
function filter_function_name_944( $item_quantity, $item ){
	// filter...

	return $item_quantity;
}
$item_quantity
-
$item
-

Где вызывается хук

WC_Structured_Data::generate_order_data()
woocommerce_email_order_item_quantity
woocommerce/includes/class-wc-structured-data.php 475
'value' => apply_filters( 'woocommerce_email_order_item_quantity', $item->get_quantity(), $item ),
woocommerce/templates/emails/email-order-items.php 82
echo wp_kses_post( apply_filters( 'woocommerce_email_order_item_quantity', $qty_display, $item ) );
woocommerce/templates/emails/plain/email-order-items.php 38
echo ' X ' . apply_filters( 'woocommerce_email_order_item_quantity', $item->get_quantity(), $item );

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.