woocommerce_get_bacs_locale хук-фильтрWC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_get_bacs_locale', 'wp_kama_woocommerce_get_bacs_locale_filter' );

/**
 * Function for `woocommerce_get_bacs_locale` filter-hook.
 * 
 * @param  $array 
 *
 * @return 
 */
function wp_kama_woocommerce_get_bacs_locale_filter( $array ){

	// filter...
	return $array;
}
$array
-

Где вызывается хук

WC_Gateway_BACS::get_country_locale()
woocommerce_get_bacs_locale
woocommerce/includes/gateways/bacs/class-wc-gateway-bacs.php 397-441
$this->locale = apply_filters(
	'woocommerce_get_bacs_locale',
	array(
		'AU' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'BSB', 'woocommerce' ),
			),
		),
		'CA' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'Bank transit number', 'woocommerce' ),
			),
		),
		'IN' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'IFSC', 'woocommerce' ),
			),
		),
		'IT' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'Branch sort', 'woocommerce' ),
			),
		),
		'NZ' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'Bank code', 'woocommerce' ),
			),
		),
		'SE' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'Bank code', 'woocommerce' ),
			),
		),
		'US' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'Routing number', 'woocommerce' ),
			),
		),
		'ZA' => array(
			'sortcode' => array(
				'label' => __( 'Branch code', 'woocommerce' ),
			),
		),
	)
);

Где используется хук в WooCommerce

Использование не найдено.