WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_product_review_comment_form_args хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_product_review_comment_form_args', 'filter_function_name_1898' );
function filter_function_name_1898( $comment_form ){
	// filter...

	return $comment_form;
}
$comment_form
-

Где вызывается хук

В файле: /templates/single-product-reviews.php
woocommerce_product_review_comment_form_args
woocommerce/templates/single-product-reviews.php 136
comment_form( apply_filters( 'woocommerce_product_review_comment_form_args', $comment_form ) );

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.