woocommerce_taxonomy_archive_description_raw хук-фильтрWC 6.7.0

Filters the archive's raw description on taxonomy archives.

Использование

add_filter( 'woocommerce_taxonomy_archive_description_raw', 'wp_kama_woocommerce_taxonomy_archive_description_raw_filter', 10, 2 );

/**
 * Function for `woocommerce_taxonomy_archive_description_raw` filter-hook.
 * 
 * @param string  $term_description Raw description text.
 * @param WP_Term $term             Term object for this taxonomy archive.
 *
 * @return string
 */
function wp_kama_woocommerce_taxonomy_archive_description_raw_filter( $term_description, $term ){

	// filter...
	return $term_description;
}
$term_description(строка)
Raw description text.
$term(WP_Term)
Term object for this taxonomy archive.

Список изменений

С версии 6.7.0 Введена.

Где вызывается хук

woocommerce_taxonomy_archive_description()
woocommerce_taxonomy_archive_description_raw
woocommerce/includes/wc-template-functions.php 1259
$term_description = apply_filters( 'woocommerce_taxonomy_archive_description_raw', $term->description, $term );

Где используется хук в WooCommerce

Использование не найдено.