WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
событие не описано

woocommerce_update_product хук-событие . WC 1.0

Использование

add_action( 'woocommerce_update_product', 'action_function_name_1667', 10, 2 );
function action_function_name_1667( $product_id, $product ){
	// action...
}
$product_id
-
$product
-

Где вызывается хук

WC_Product_Data_Store_CPT::update()
woocommerce_update_product
woocommerce/includes/data-stores/class-wc-product-data-store-cpt.php 275
do_action( 'woocommerce_update_product', $product->get_id(), $product );

Где используется хук в ядре WooCommerce

woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/ReportsSync.php 26
add_action( 'woocommerce_update_product', array( __CLASS__, 'clear_stock_count_cache' ) );