WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_update_product_stock_query хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_update_product_stock_query', 'filter_function_name_6412', 10, 4 );
function filter_function_name_6412( $sql, $product_id_with_stock, $stock_quantity, $string ){
	// filter...

	return $sql;
}
$sql
-
$product_id_with_stock
-
$stock_quantity
-
$string
-

Где вызывается хук

WC_Product_Data_Store_CPT::set_product_stock()
woocommerce_update_product_stock_query
WC_Product_Data_Store_CPT::update_product_stock()
woocommerce_update_product_stock_query
woocommerce/includes/data-stores/class-wc-product-data-store-cpt.php 1357
$sql = apply_filters( 'woocommerce_update_product_stock_query', $sql, $product_id_with_stock, $stock_quantity, 'set' );
woocommerce/includes/data-stores/class-wc-product-data-store-cpt.php 1426
$sql = apply_filters( 'woocommerce_update_product_stock_query', $sql, $product_id_with_stock, $new_stock, $operation );

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.