WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Получай пассивный доход от сайта
функция не описана

Yoast\WP\SEO\Helpers

Indexing_Helper::get_unindexed_count() public Yoast 1.0

Returns the total number of unindexed objects.

{} Это метод класса: Indexing_Helper{}

Хуков нет.

Возвращает

int. The total number of unindexed objects.

Использование

$Indexing_Helper = new Indexing_Helper();
$Indexing_Helper->get_unindexed_count();

Код Indexing_Helper::get_unindexed_count() Yoast 16.8

<?php
public function get_unindexed_count() {
	$unindexed_count  = $this->post_indexation->get_total_unindexed();
	$unindexed_count += $this->term_indexation->get_total_unindexed();
	$unindexed_count += $this->general_indexation->get_total_unindexed();
	$unindexed_count += $this->post_type_archive_indexation->get_total_unindexed();
	$unindexed_count += $this->post_link_indexing_action->get_total_unindexed();
	$unindexed_count += $this->term_link_indexing_action->get_total_unindexed();

	return $unindexed_count;
}