WPSEO_Upgrade::upgrade_30()privateYoast 1.0

Performs upgrade functions to Yoast SEO 3.0.

{} Это метод класса: WPSEO_Upgrade{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

// private - только в коде основоного (родительского) класса
$result = $this->upgrade_30();

Код WPSEO_Upgrade::upgrade_30() Yoast 19.7.1

private function upgrade_30() {
	// Remove the meta fields for sitemap prio.
	delete_post_meta_by_key( '_yoast_wpseo_sitemap-prio' );
}